Home

 • Nämä säännöt annan lasteni koululle – mitä lapsilleni saa opettaa ja mitä ei

  Sisällys

  0.1 Miksi ja mihin perustuen – eli saako näin tehdä?
  0.2 Haluammeko että lapset elävät kuplassa?
  0.3 Lapset ovat näiden sääntöjen käytönnön toteutuksen vahteja

  1.0 Seksuaalietiikka ideologian tasolla
  1.1 Seksuaalietiikka käytännön tasolla
  1.2 Sateenkaariliput

  2.0 Uskonnot
  2.1 Jumalan kuvat
  2.2 Nimikristillinen toiminta, kuten ns. kansankirkon tilaisuudet
  2.3 Uskonnolliset juhlat

  3.0 Kielenkäyttö
  3.1 Musiikki

  4.0 Ateistinen maailmankuva
  4.1 Tappaminen

  5.0 Koevastaukset ja lomakkeet

  6.0 Sanktiot

  0.1 Miksi ja mihin perustuen – eli saako näin tehdä?

  Joudun kirjoittamaan tämän ilmotuksen lasteni koululle viimeaikaisten tapahtumien johdosta. On käynyt ilmi, että lastemme opettajilla on vahva ideologinen linja, jota toteutetaan ilman, että laki siihen velvoittaisi ja mikä pahinta, isoilta osin vanhemmilta salaa.

  Opettajille on siis annettava selvät säännöt siitä, mitä he saavat lapsilleni opettaa ja miten. Mutta onko minulla siihen oikeus? Kyllä, lue perustelut vaikka tästä Sanan- ja uskonnonvapaus ry:n lausunnosta. Vaatimukseni on perusteltu, asiallinen ja lainmukainen ja koulun on noudatettava sitä, vaikka he itse uskoisivat joihinkin sellaisiin arvoihin, joita me emme salli lapsillemme opetettavan.

  Katso myös tapaus (1, 2) jossa lapsen perhe sai korvauksia, kun hänelle ei järjestetty oman vakaumuksensa mukaista toimintaa.

  0.2 Haluammeko että lapset elävät kuplassa?

  Monelle saattaa herätä tätä julkista ilmoitusta lukiessa ajatus siitä, että haluaisimme muka lastemme elävän kuplassa – siis tietämättöminä siitä, mitä toiset ihmiset ajattelevat, saaden tietää vain ”yhden totuuden”, joka on heidän vanhempiensa ennakkoon hyväksymä. Onko näin?

  Haluan painottaa, että näin ei ole. Me emme halua lapsemme elävän kuplassa, vaan koulu. Vai luuletko, että koulu hyväksyisi paikalle jonkun, joka opettaa, että homoseksuaalisuus on syntiä? Hyväksyisikö koulu paikalle entisen transseksuaalin kertomaan, miten katuu tätä peruuttamatonta toimenpidettä? Saisiko presbyteeripappi tulla paikalle kertomaan, että äidin kohdussa oleva lapsi on ihminen, jonka tappaminen on syntiä? Saisiko kaksitoistavuotias poika sanoa, että sukupuolia on kaksi?

  Listaa voisi jatkaa loputtomiin – siis listaa normaaleista, perinteisistä, kristillisen valtavirran arvoista, joita koulussa ei saa sanoa. Koulu haluaa, että lapsemme elävät kuplassa ja sitähän me emme hyväksy.

  Meidän lapsemme eivät tule käymään koulua ideologisessa kuplassa, jossa vain opettajien ennakkoon valitsema ”yksi totuus” pääsee läpi.

  0.3 Lapset ovat näiden sääntöjen käytönnön toteutuksen vahteja

  Lapseni ovat ne, jotka valvovat arjessa sitä, toteutuvatko nämä säännöt. Heillä on toisin sanoen oikeus huomauttaa opettajalle, jos sääntöjä ei noudateta sekä mahdollisesti poistua tilanteista, jossa opettaja niitä rikkoo. Tämä on äärimmäisen tärkeää: opettaja ei voi pakottaa lasta tilanteeseen, jos lapsi ymmärtää tilanteen sellaiseksi, jossa näitä sääntöjä rikotaan.

  Lapsi arvioi tilanteen itse ja keskeyttää sen, mikäli tarpeellista. Opettaja ei saa estää häntä tekemästä näin, vaan tilanne on sitten ratkaistava jälkikäteen aikuisten kesken ja me vanhemmat sitten päätämme, ymmärsikö lapsi asian oikein vai väärin ja pitääkö vastaavat tilanteet jatkossa sallia vai kieltää.

  Me emme siis ainakaan toistaiseksi luota opettajien harkintakykyyn näissä asioissa.

  On myös huomautettava, että seuraavaksi alkava lista ei ole vaikea tai pitkä lapsilleni. Listaan vain tavalliseen kristilliseen maailmankuvaan kuuluvia asioita, mutta koen, että ne on erikseen mainittava, koska opettajien uskonnollinen lukutaito on heikko ja osalle heistä nämä asiat saattavat olla vieraita. Lapsillemme tämä ei ole ”pitkä lista” vaan normaalia elämää ja heidän uskontonsa – siis jotain, jonka he ymmärtävät spontaanisti, eivätkä tarvi siihen tällaisiä yksityiskohtaisia luetteloita.

  Toisin sanoen linjaukset ovat yleisluontoisia ja ne luettuaan jokaisen pitäisi ymmärtää suurin piirtein, mitä kaikkea lapsillemme saa ja ei saa opettaa, riippumatta siitä, onko jokaista yksityiskohtaa muistettu mainita erikseen.

  1.0 Seksuaalietiikka ideologian tasolla

  Lapsillemme saa opettaa, että on olemassa ihmisiä, jotka harjoittavat homoseksuaalisuuden syntiä. Heille saa myös opettaa, että on olemassa ihmisiä, joiden mukaan homoseksuaalisuuden synti ei ole syntiä.

  Heille ei kuitenkaan saa opettaa, että homoseksuaalisuus olisi hyväksyttävää tai että se ei olisi syntiä. Toivon, että opettaja kysyy erikseen, jos ei ymmärrä mitä eroa näillä kahdella opetustavalla on.

  Sama koskee pornoa, aviorikosta, moniavioisuutta, eläimiinsekaantumista jne. Nämä ovat kaikki syntiä, eikä lapsille saa opettaa, että ne olisivat hyväksyttäviä asioita. Lapsille saa toki opettaa, että on olemassa ihmisiä, joiden mielestä nämä synnit ovat hyväksyttäviä asioita.

  Ainoa hyväksyttävä seksuaalisuuden harjoittamisen muoto on (oikean eli biologisen) miehen ja (oikean eli biologisen) naisen välinen, avioliitossa harrastettu seksi. Mitään muuta seksuaalisuuden muotoa ei saa opettaa hyväksyttävänä.

  Aviorikoksesta ja homoseksuaalisuudesta tulisi säätää rangaistus yhteiskunnan lainsäädännössä, vaikka näin ei valitettavasti tällä hetkellä ole. Toisin sanoen valtion lain pitää perustua Raamattuun. Lapsillemme saa opettaa, että on ihmisiä, jotka eivät usko näin olevan, mutta ei saa opettaa, että näiden syntien yhteiskunnallinen rangaistavuus olisi väärin, ihmisoikeusrikos, vanhanaikaista tms.

  Lapsillemme ei saa opettaa, että olisi olemassa muunsukupuolisia ihmisä. Heille saa kuitenkin opettaa, että jotkut luulevat sellaisia olevansa.

  Lapsillemme ei saa opettaa, että sukupuolta pystyisi vaihtamaan ajatuksen voimalla, kirurgisesti, lääkkeillä tms. Heille saa kuitenkin opettaa, että jotkut uskovat, että sukupuoli vaihtuu, kun ihminen identifioituu joksikin, jota ei oikeasti ole, tai kun rikkoo kehonsa leikkaamalla siitä osia (kuten sukuelimet) pois.

  1.1 Seksuaalietiikka käytännön tasolla

  Lapsillemme ei saa antaa tai näyttää materiaalia, joka kuvaa visuaalisesti homoseksuaalisuutta, ellei tätä materiaalia ole ensin hyväksytetty vanhemmilla. Tämä koskee niin avoimen seksuaalista materiaalia kuin epäsuorempaa materiaalia, kuten kuvia halaavista homopareista tai vastaavaa. Tällaisen materiaalin pyrkimyksenä saattaa olla totuttaa lapsi näkemään homoseksuaalisuuden syntiä niin paljon, että hän turtuu siihen ja alkaa pitää tätä luonnostaan vääräksi ymmärtämäänsä asiaa (ks. Roomalaiskirje, luvut 1-2) moraalisesti hyväksyttävänä.

  Lapsillemme ei saa antaa tai näyttää eroottista tai seksuaalista kuva-, ääni-, tai videomateriaalia, vaikka se kuvaisi normaalia eli miehen ja naisen välistä seksiä.

  Lapsemme eivät saa lukea kirjoja, katsoa elokuvia, tai millään muullakaan tavoin vuorovaikuttaa minkään sellaisen fiktiivisen materiaalin kanssa, jossa homoseksuaalisuus, transseksuaalisuus tai vastaavat synnilliset seksuaalisuuden tai parisuhteen muodot kuvataan normaalina, hyväksyttävänä, ei-synnillisenä tai juhlistettavana asiana. Fiktion tarkoitus on monesti antaa näistä ikävistä asioista totuudenvastaisesti positiivinen kuva.

  Lapsemme pukeutuvat, peseytyvät ja käyvät vessassa vain tiloissa, joissa on läsnä oikeasti eli biologisesti heidän kanssaan samaan sukupuoleen kuuluvia. Toisin sanoen tyttömme tekee näitä vain tiloissa, jossa kaikilla on vagina ja poikamme vain tiloissa, joissa kaikilla on penis.

  1.2 Sateenkaariliput

  Sateenkaarilippu on poliittisen ideologian symboli, eikä sillä ole mitään erityisoikeutta muihin symboleihin verrattuna. Tämä symboli promotoi ja värikkäästi juhlistaa niitä syntejä eli rikoksia, joista Jumala on sanonut, että niitä on paettava (1. Kor. 6:18) ja että sellaisista voidaan rangaista enintään teloittamalla rikoksen tekijä (3. Moos 18&20).

  Meidän lapsemme eivät osallistu mihinkään tapahtumaan, tilaisuuteen tai toimintaan, jossa sateenkaarilippu on esillä, eivätkä oleile missään tiloissa, jossa tämä lippu on esillä tai vastaanota sellaista materiaalia (mukaanlukien oppikirjat), joissa tämä poliittinen symboli esiintyy.

  Neutraalit tilanteet ovat tähän poikkeus. Neutraalilla tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa sateenkaarilippu näytetään, jotta voitaisiin opettaa lapsille, mikä se on, minkä ideologian kannattajat käyttävät sitä tunnuksenaan ja mitä arvoja se heidän mielestään edustaa. Toisin sanoen sitä voidaan näyttää lapsillemme samaan tapaan kuin esimerkiksi natsilippua voitaiisiin: ”Tällainen symboli on olemassa, se edustaa tätä-ja-tätä, osa kannattaa, osa vastustaa, koulu ei ota kantaa asian puolesta”.

  Arvioidessa tilanteita, joissa sateenkaarilippua saa tai ei saa käyttää, voidaan käyttää seuraavaa helppoa nyrkkisääntöä. Meidän lapsillemme saa näyttää sateenkaarilipun sellaisissa konteksteissa, joissa olisi hyväksyttävää näyttää juutalaisille lapsille natsilippu.

  Tätä vertausta ei ole tarkoitettu provosoinniksi eikä se ole niin kaukaa haettu, kuin joku huonolla uskonnollisella lukutaidolla varustettu saattaa ensin luulla. Molemmat liput edustavat asioita, jotka Jumala on kieltänyt. Molemmat liput edustavat kansamurhaa – natsilippu juutalaisten ja sateenkaarilippu syntymättömien lasten.

  On olemassa vain yksi ideologia, jonka nimissä kristinuskoa on minun elinaikanani yritetty Suomessa kriminalisoida (tapaus raamattukäräjät) ja sateenkaarilippu on sen symboli. Myös tämän vuoksi olisi kohtuutonta, että lapseni pakotettaisiin hyväksymään tuo lippu ikäänkuin neutraalina tai positiivisena symbolina.

  2.0 Uskonnot

  On olemassa vain yksi Jumala. Hän on ilmoittanut meille Raamatussa itsensä ja tahtonsa.

  Mitään muita Jumalia ei ole olemassa. Lapsillemme saa opettaa, että on ihmisiä, jotka uskovat muihin uskontoihin, mutta ei saa opettaa, että nämä muut uskonnot olisivat totta.

  Lapsemme eivät saa osallistua ei-kristillisten uskontojen harjoitteisiin, kuten meditaatioon, joogaan, horoskooppien tutkimiseen tai laatimiseen, ennustamiseen, noituuteen, pakanrituaaleihin, eläinuhreihin tai vastaaviin.

  Lapsemme eivät saa rukoilla yhdessä muiden kuin niiden kanssa, jotka tunnustavat, että Jeesus Kristus on Jahve eli Vanhan Testamentin Jumala, joka sikisi Pyhästä Hengestä ja synti neitsyt Mariasta, täytti ihmisenä eläessäänkin antamansa käskyt ja kuoli sen jälkeen täydellisenä ja vapaaehtoisena uhrina ristillä sekä nousi kolmantena päivänä kuolleista.

  Lapsemme saavat lukea muiden uskontojen tekstejä, mutta he eivät saa esimerkiksi koraania käsitellessään osoittaa sille sellaista uskonnolliseen rituaaliin verrattavaa kunnioitusta, jota muslimien uskonto vaatii sille osoitettavan. Koraania on käsiteltävä kuin mitä tahansa kirjaa.

  2.1 Jumalan kuvat

  Me olemme reformoituja presbyteerejä. Toisin kuin luterilaiset – Herra antakoon heille ymmärrystä! – me pyrimme parhaamme mukaan noudattamaan Jumalan lakia myös siltä osin, kun se kieltää tekemästä Jumalasta kuvia (2. Moos 20:4, 5. Moos 4:16, 5. Moos 5:8, 5. Moos 16:22, Room. 1:22-23 yms).

  Jeesus Kristus on Jumala (Jes. 8, Jes 28, Jes, 40, Sak. 12, Fil. 2 jne). Lapsemme eivät valmista, käsittele tai pidä hallussaan Hänestä tehtyjä kuvia, patsaita, piirroksia tai vastaavia esineitä, poislukien tapaukset jossa tällaiset esineet luovutetaan heille hävitettäviksi esimerkiksi repimällä tai heittämällä roskiin.

  Lapsemme eivät osallistu tilanteisiin, jossa joku näyttelee Jeesusta.

  Lapsemme eivät katso elokuvia tai vuorovaikuta muun vastaavan materiaalin kanssa, jossa Herramme kuvataan visuaalisesti.

  2.2 Nimikristillinen toiminta, kuten ns. kansankirkon tilaisuudet

  Lapsemme saavat halutessaan kieltäytyä osallistumasta toisten kristillisten tunnustuskuntien, kuin reformoitujen presbyteerien, toimintaan. Esimerkiksi naispappeuden synnissä elävien uskonnollisten virkamiesten järjestämät tilaisuudet ja vastaavat.

  Lapsemme eivät osallistu (etänä tai paikanpäälle) homoparien vihkiseremonioihin tai vastaaviin, kristinuskoa ja syntiä yhdistäviin toimituksiin.

  2.3 Uskonnolliset juhlat

  Lapsemme viettävät joulua, pääsiäistä ja muita vastaavia juhlia. Nämä ovat kristillisiä juhlia ja lapsillamme on oikeus niin halutessaan ilmaista näiden juhlien yhteydessä kristillistä uskoaan.

  Lapsillamme on oikeus niin tapauskohtaisesti halutessaan juhlistaa jouluna Jumalan syntymää ihmisruumiiseen ja he voivat ilmentää tätä lauluin, leikein, askarteluin yms (poislukien jumalankuvat).

  Lapsillamme on oikeus niin halutessaan juhlistaa pääsiäistä ilmentämällä tämän juhlan kristillistä asiasisältöä (Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus, Kristuksen julistautuminen Jumalaksi korvaamalla Vanhan Liiton pääsiäisrituaalit ehtoollisella yms) sopivaksi katsomallaan tavalla.

  Vastaavalla tavalla lastemme kristillinen usko saa näkyä muiden juhlien yhteydessä ja toisaalta heillä on niin halutessaan oikeus kieltäytyä näiden juhlien maallisemmista versioista, esimerkkinä joulupukki, pääsiäispupu jne.

  3.0 Kielenkäyttö

  Jumala on käskenyt, että Hänen nimeään ei saa käyttää turhaan (2. Moos 20:7) vaan sitä on kunnioitettava. Sen vuoksi Jumalan nimen tai siihen verrattavien sanojen käyttö kiroiluna ei ole kenellekään missään tilanteessa sallittua.

  Esimerkkejä tälläisistä sanoista mainittakoon Jumala, Luoja, Herra, Jeesus ja niin edelleen.

  Lapsillemme ei saa opettaa, että muunlainen kiroilu olisi moraalisesti väärin. Saa kuitenkin opettaa, että jotkut ajattelevat niin. Jos opettajan on jostain syystä välttämätöntä kiroilla lastemme kuullen, se tulee tehdä sellaisilla kirosanoilla, joita Jumala ei ole erikseen kieltänyt.

  Opettaja saa kieltää kiroilun opetustilanteissa niin halutessaan, mutta tämä on perusteltava jotenkin muuten, kuin väittämällä, että kiroilu olisi moraalisesti väärin.

  3.1 Musiikki

  Lapsemme eivät saa tuottaa tai kuunnella musiikkia, jonka sanoituksissa pilkataan Jumalaa.

  Koulun tapahtumissa (discot, juhlat yms) on opettajien etukäteen varmistuttava soitetun musiikin sanojen sisällöstä ja mikäli tilaisuuksissa kuitenkin halutaan soittaa musiikkia, jossa Jumalaa pilkataan (vastaa opettaja tästä valinnasta viimeisellä tuomiolla Luojansa edessä ja) lapsillemme on järjestettävä korvaavaa toimintaa, jossa jumalanpilkkaa ei esiinny.

  4.0 Ateistinen maailmankuva

  Lapsillemme ei saa opettaa, että Jumalaa ei olisi olemassa. Heille saa opettaa, että on ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan.

  Lapsillemme ei saa opettaa, että ihminen olisi kehittynyt eläimistä. Lapsillemme saa kuitenkin opettaa, että tällainen teoria on olemassa, sen sisällön ja sen, että siihen uskovia ihmisiä on vielä olemassa.

  4.1 Tappaminen

  Lapsillemme ei saa opettaa, että syntymättömän lapsen tappaminen äidin kohtuun olisi moraalisesti oikein tai neutraalia tai että se olisi ihmisoikeus, seksuaalioikeus, terveydenhoitoa tms. Saa kuitenkin opettaa, että jotkut näin uskovat ja toimivat sen mukaan.

  Lapsiamme ei voi velvoittaa puhumaan tästä pelkästään kiertoilmauksin (abortti, raskaudenkeskeytys), vaan asiasta on, silloin kun sitä opetuksessa käsitellään, saatava puhua sen oikealla nimellä (lasten tappaminen).

  Lapsillemme ei saa opettaa, että vanhojen, heikkojen ja sairaiden tappaminen olisi moraalisesti oikein tai neutraalia. Näin voi kuitenkin kertoa joidenkin uskovan. Tässäkään asiassa lapsiamme ei saa pakottaa käyttämään eufenismeja (eutanasia, armomurha), vaan he saavat puhua asiasta sen oikealla nimellä (tappaminen, murha, synti).

  Lapsillemme ei saa opettaa, että kuolemanrangaistus olisi moraalisesti väärin tai ihmisoikeusrikos tms. Kuolemanrangaistus osana yhteiskunnan lainsäädäntöä on pyhä, vanhurskas ja hyvä rangaistusmuoto (Room 7:12) ja sellainen on Jumalan lain minimivaatimus rangaistukseksi ihmisen murhaamisesta, oli hän sitten kohdussa (2. Moos. 21:22-25) tai sen ulkopuolella (3. Moos. 24:17-22).
  Lapsillemme saa kuitenkin opettaa, että on olemassa ihmisen elämään ja Jumalan käskyyn välinpitämättömästi suhtautuvia ihmisiä, jotka eivät näitä rangaistuksia hyväksy ja heidän murhanhimoiset tekosyynsä saa lapsillemme kertoa.

  5.0 Koevastaukset ja lomakkeet

  Lapsemme eivät täytä mitään lomakkeita tai vastaavia, joissa sukupuolta kysyttäessä on tarjolla muita vaihtoehtoja, kuin ”mies, nainen, poika, tyttö, en halua kertoa”.

  Lomakkeessa ei siis saa esiintyä esimerkiksi vaihtoehtoa ”muu, en tiedä, legopalikka” tms. Lapsillemme on järjestettävä korvaava materiaali, joka vastaa todellisuutta eli heidän kristillistä uskoaan ja tarjoaa vain kaksi eri vaihtoehtoa sukupuoleksi.

  Tämä koskee niin sähköisiä kuin fyysisisä lomakkeita.

  Lapsiamme ei voi vaatia antamaan koevastauksina oman kristillisen uskonsa vastaisia vastauksia.

  6.0 Sanktiot

  Haluan uskoa koulusta hyvää ja olen toiveikas sen suhteen, että nämä asiat saadaan hoidettua puhumalla. Raamattu sanoo: ”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa” ja näin aiomme myöskin toimia, jos mahdollista ja jos se meistä riippuu. Olemme valvomassa näitä sääntöjä anteeksiantavalla ja neuvottelemalla mielellä, mutta jos koulu alkaa niitä tieten tahtoen rikkomaan tai muista syistä laiminlyö ne toistuvasti, joudumme tietysti harkitsemaan erilaisia sanktioita.

  Uskon kuitenkin, että koulu ymmärtää lainsäädännön ja toimii tässä asiassa pyytämällämme tavalla, joten mahdollisia sanktioita ei tässä lähdetä erittelemään.

  Oikeus muutoksiin pidätetään ja niistä tiedotetaan erikseen koulua.

 • Nahkasukkain käyttöohjeet ja sunnan käsittämätön laajuus (islam)

  Hyvää päivää, rakkaat ystävät. Haluan käydä tänään kanssanne läpi islamin viisautta sukille kusemiseen liittyen. Tämä äärimmäisen tärkeä ja ihmismieltä riemastuttava aihe tulee tavalla tai toisella esiin monissa islamin pyhien kirjoitusten kohdissa, joita käyn järjestyksessä läpi Sunan an-Nasain ensimmäisestä kirjasta. Lectio continua, kuten latinaksi sanotaan – tosin olen varmaan pikku hiljaa tulossa näiden äärellä hulluksi ja luovuttamassa. Saas nährä kuin käy.

  Minä näin Profeetan pyyhkimässä nahkasukkiaan ja päähinettään (103)

  Vastaavanlainen tärkeä tieto jaetaan meille myös jakeissa 104-107, välillä jopa saman kertojan kerotmana. Miksi tämä on olennaista? No siksi, että tämä mielipuolinen töttöröö saa lukijan tulemaan hulluksi jo tässä vaiheessa, kun olemme vasta ensimmäisen kirjan alussa. ”Miksi täytyy toistaa moneen kertaan jotain näin hyödytöntä ja typerää? Miksei sitä ole voinut kirjata muistiin vain kertaalleen, miksi pitää toistaa? Tai mitä yleensäkään teemme tällä tiedolla?”, voi lukija kysyä närkästyneenä.

  Tuollainen kiukku syntyy normaalissa ihmisessä siis yhden hadith-kokoelman ensimmäisen kirjan sadannen jakeen paikkeilla. Sinussakin syntyi, eikö vain? Mitäs sitten tykkäät tiedosta, että tässä hadith-kokoelmassa, Sunan an-Nasaissa, on viisikymmentäyksi kirjaa joissa on yhteensä viisituhatta seitsemänsataa viisikymmentä kahdeksan jaetta? Materiaali on, sikäli kun siihen olen itse tutustunut, hyvin saman tyyppistä kaikkialla eri kirjoissa ja hadith-kokoelmissa. Niin, eri hadith-kokoelmissa, niitä on useita. Eihän toki riitä, että meillä olisi vain yksi kokoelmallinen lyhyitä lausahduksia Muhammedin liikeradoista ja outoja sääntöjä maidon juonnista, vaan kokoelmia on useita. Laskin äkkiä sunnah.comin etusivulta, että pelkästään heidän listaamissaan kokoelmissa jakeita on yli kolmekymmentäkuusi tuhatta. KOLME-KYMMENTÄ-KUUSI-TUHATTA.

  Sunnah.com ei edes tarjoa vielä kaikkia haditheja, vaan sivu on keskeneräinen. Musnad Ahmad -kokoelmasta he näyttävät ”vain” 1438 hadithia ja sivulla lukee sen kohdalla ”4% complete”. Wikipedian mukaan pelkästään tässä yhdessä kokoelmassa on, jos sen kokonaisena jostain löytää, yli 27 000 hadithia.

  Lisäksi on hyvä tiedostaa, että osa jakeista on jopa sivun mittaisia, joten jaemäärää ei voi suoraan verrata esimerkiksi Raamatun jaemäärään, sillä Raamatun jakeet ovat kaikki hyvin lyhyitä. Jos kuitenkin haluat vertailla, Raamatussa on Wikipedian mukaan reilut 31 000 jaetta.

  Allahin apostoli jättäytyi muista jälkeen ja minä pysyin hänen kansssaan. Kun hän oli toimittanut tarpeensa hän sanoi: ”Onko sinulla vettä?” Minä toin hänelle vettä ja hän pesi kätensä ja kasvonsa, sitten yritti paljastaa käsivartensa, mutta hänen hihansa olivat liian kireät, joten hän heitti sen olkiensa yli ja pesi kätensä ja pyyhki otsansa ja päähineensä ja nahkasukkansa. (108)

  Seuraava jae toistaa tämän hienon kertomuksen vähän monisanaisemmin. Musse kävi kakkilla ja/tai pissillä ja sitten tämmönen-tommonen rituaali. Jakeissa 110-111 varoitellaan helvetin tulella niitä, jotka eivät pese kantapäitään kunnolla. Jakeessa 112 kerrotaan Muhammedin aloittaneen mieluiten oikealta, teki hän sitten tämmöisiä pesurituaalieja, kampasi tukkaansa tai laittoi kenkiä jalkaan.

  Allahin apostoli sanoi: Kun teette rituaalipesun, tehkää se kunnolla ja peskää sormien välistä. (114)

  Hyppään yli joitan turhia toistoja päästäkseni mahdollisimman pian kertomaan teille, minkälaiset sandaalit Muhammedilla oli joskus pesua tehdessään jalassa. Noniin, nyt se tulee: karvattomasta, parkitusta nahasta tehdyt sandaalit (117). Olkaa hyvä.

  118-119 kertovat vain lyhyesti nahkasukkien pyyhkimisestä, kunnes päästään jakeisiin 120-125, jotka kertovat… No voi perse, samasta asiasta.

  Nahkasukat reissun päällä

  Profeetta myönsi meille erivapauden matkustaessa, antaen meille luvan olla ottamatta nahkasukkia pois kolmeen päivään ja kolmeen yöhön.

  Näin jakeeissa 126 ja 128. Niiden väliin jää 127 [hasan], joka kertoo poikkeuksen sukkien käytössä matkustaessa: ne saa riisua seksin ajaksi:

  Minä kysyin Safwan bin Assalilta nahkasukkien pyyhkimisestä ja hän sanoi: ”Allahin apostoli kertoi meille, että kun matkustamme, pitää nahkasukat pyyhkiä eikä niitä saa riisua kolmeen päivään ja kolmeen yöhön edes ulostaessa, virtsatessa tai nukkuessa, vain janabahin tapauksessa.

  Janabah tarkoittaa seksinaikaista ja -jälkeistä epäpuhtauden tilaa – sillon nahkasukat sai siis ”laittaa naulaan”. Muuten kuin matkalla ollessa nahkasukat piti pyyhkiä päivittäin (jae 129), mutta matkalla harvemmin, kuten yllä näemme. Ne piti pitää jalassa yötä päivää paitsi seksiä harrastaessa.

  Onko näiden sääntöjen määrässä ja tarkkuudessa – turhuudesta puhumattakaan – mitään järkeä? No ei tietenkään ja se on tullut jo kaikille selväksi, mutta haluan silti asiaa korostaakseni heittää tähän pienen listan typeristä pikkutarkoista säännöistä, jotka ovat islamia tutkiessa tuleet vastaan. Ihan muutama juttu vain, mitkä tulevat heti mieleen ilman mitään taustatyötä – ja tämä ei ole siis mitään parodiaa vaan nämä ovat oikeita juttuja.

  Kummalle puolelle saa rukoillessa sylkeä, mitä maidon juomisen jälkeen pitää tehdä, miten iso pieru pitää rukouksen aikana tulla, että joutuu uudestaan rituaalipesulle, miten hengitystä on pidätettävä juodessa astiasta, mihin ilmansuuntaan pitää katsoa ulostaessa/virtsatessa, millä aineilla ja kuinka monella palasella pylly pitää pyyhkiä, mihin ilmansuuntaan pitää kääntyä rukoillessa, miten esipuberteetti-ikäisestä lapsesta otetaan avioero (eri tavoin kuin jo sukukypsästä tytöstä), missä asennossa mies saa virtsata, saako nainen käydä yöllä ulkona tarpeillaan ilman huivia, minkä uskontojen edustajan kanssa ei saa ystävystyä, missä tilanteessa koiran saa omistaa, miten vainajaa saa surra, kummalla kädellä saa syödä/juoda, kumpi sukupuoli saa määrätä seksiasennon ja niin edespäin.

  Näitä lukiessa jo tulee hulluksi – kuinka paljon hullumaksi tuleekaan, jos niitä pitäisi myös noudattaa! Ei ihme, että koko islamilainen maailma on mitä on.

  Meillä kristityilläkin on muuten käskyjä noudatettavana. Toisin kuin islamin allah, joka on pelkkä fiktiivinen hupiukko, meidän Jumalamme on todellinen, joten hänen käskynäkin ovat yllättäen hieman vakavastiotettavampia. Mitä ristiinnaulittu, kuollut, haudattu ja ylösnoussut Jumala käskee? Kuuntele täältä:

  (Videon mies ei ole antanut lupaa opetuksensa käyttöön tässä yhteydessä. Jos suutut tästä artikkelista, suutu minulle äläkä hänelle)

 • Opettaja Minna Virta mustamaalaa minua väärää tietoa levittäväksi häiriköksi – lue itse, onko tämä vääristelyä!

  Minä olen sen sankarilapsen isä, joka olisi halunnut piirtää koulutyöhön sateenkaarilipun, jonka päällä on rasti ja alareunassa teksti: ”Sukupuolia on vain kaksi”.

  Koulun asiattoman toiminnan pakottamana olen joutunut kirjoittamaan asiasta joitakin vastineita blogiini. Tällä kertaa käsitellään Minna Virran lähettämää sähköpostiviestiä, jossa hän mustamaalaa minua tasa-arvovaltuutetulle.

  Itse viesti, lisätietoa sen sisällöstä ja se, miten sain sen käsiini, löytyy täältä ja muut aihetta koskevat artikkelit kategoriasta Mustamäen Koulu. Tällä kertaa mennään suoraan asiaan.

  Vääristeltyä tietoa?

  Opettaja Minna Virta kirjoittaa viestissään tasa-arvovaltuutetulle näin:

  En tiedä, onko teidän oleellista tietää vielä seuraavista asioista. Vanhempi pitää blogia papinpoika.com ja lisäksi hän on aktivoitunut Salon Puskaradioon. Siellä hän on antanut vääristeltyä tietoa asiasta. Koulun nimeä ja opettajaa ei ole mainittu, mutta omalla nimellä on asia kirjoitettu. joten kaipa nekin on pääteltävissä. Ylläpito on estänyt isän parin viestin jälkeen. Ohjaajamme sai kuvankaappauksen toisesta viestistä. Voin sen lähettää, jos katsotte sen tarpeelliseksi.

  Minusta on hauskaa, että Virta sanoo minun aktivoituneen Salon puskaradioon. Se tuntuu freudilaiselta lipsahdukselta, ikäänkuin Virran tärkein toive olisi ollut, että olisin pysynyt asiassa passiivisena ja antaa koulun jyrätä minut ja jatkaa ideologiansa tuputtamista lapselleni ja aktivoituminen itsessään olisi hänen mielestään huono asia.

  Mutta miten minä sinne puskaradioon sitten aktivoiduin? Mitä väärää tietoa jaoin?

  No, en minä tietenkään mitään väärää tietoa jakanut. Osasin myös olettaa, että tämmöiset asiat ovat canceloinnille alttiita, joten otin screenshotin viestistäni, ennen kuin se poistettiin. Laitan sen tähän tekstimuodossa, jotta se olisi helpompi lukea, tai sitten voit katsoa kuvankaappauksen tästä.

  Meidän lasten koulussa opettajat pakottavat sateenkaari-ideologiaa aika aggressiivisesti lapsille.

  Esimerkiksi poikaani kiellettiin kirjoittamasta koulutyöhön fraasia ”sukupuolia on vain kaksi”. Tässäkin, kuten on tuolle agendalle tyypillistä, koulu on toiminut niin, ettei tämmöistä kieltoa ole koskaan tiedotettu vanhemmille, vaan normaalien ajatusten esiintuominen tukahdutetaan yksi tapaus kerrallaan. Jos koulu lähettäisi kaikille viestin, jossa kerrotaan, että nyt on tämmöinen uusi sääntö, ettei saa sanoa sukupuolia olevan vain kaksi, niin vahempien enemmistö älähtäisi eikä kielto menisi läpi. Nyt se on kuitenkin saatu läpi salaa.


  Kaikkien vahempien olisi hyvä muistaa viestiä omille kouluilleen, miten he uskovat. Muuten opettajalle syntyy se illuusio, että kaikki hyväksyvät heidän ideologiansa.


  Opettajia voi myös kieltää opettamasta omia ideologioitaan, kuten esim sateenkaarijuttuja, omille lapsille. Tästä oli kattavampi tietopaketti täällä:


  https://www.sananjauskonnonvapaus.fi/vanhempien-ja-lasten-oikeudet-kodin-ja-koulun-yhteistyss


  Mutta lyhyesti sanottuna vielä: anelen, pyydän ja kerjään sinua, hyvä vanhempi. Kerro lapsesi opettajalle, että uskot, että sukupuolia on vain kaksi, eikä nainen voi muuttua mieheksi ajatuksen voimalla!

  Puskaradion ylläpitäjä harmitteli cancelointia

  Ylläolevassa Facebook -postauksessani ei ole mitään vääristelyä, vaan asia kerrotaan juuri niin kuin se on ja vieläpä kohteliaaseen sävyyn. Salon Seudun Puskaradio -ryhmä, johon tuo postattiin, on tunnettu mielivaltaisesta moderointipolitiikastaan, joten sille on syntynyt myös kilpailevia ryhmiä.

  Yhdessä tällaisessa ryhmässä viestini on vielä luettavissa. Tuossa ryhmässä on jäsenenä myös yksi sen ryhmän ylläpitäjistä, josta viesti poistettiin. Syntyy keskustelua siitä, miksi sama asiallinen viesti poistetiin toisesta ryhmästä, johon hän vastaa näin:

  Minä olen ylläpitäjä siellä- Missä ryhmässä woke ylläpitäjä mukana, kaikki heidän agendansa vastaiset asiat poistetaan. Muita ryhmiä olemassa sentään. Woke you up, or you gou gou.

  Ei tässä muuta voi kuin sanoa tuohon aamenensa. Viestini poisto on ollut puhdasta cancelointia eikä viestissä ole ollut mitään asiatonta, vaan se on poistettu ideologisista syistä.

  Onko opettajan viesti tiedon välittämistä vai mustamaalaamista?

  Jos Virta olisi oikeasti ollut sitä mieltä, että levitän asiasta vääristeltyä tietoa, eikö hän olisi sanonut sen heti tuossa viestissä, jotta tasa-arvovaltuutettu olisi saanut tietää, mitä asia koskee? Näin hän ei kuitenkaan tee, vaan syyttää vain ympäripyöreästi vääristellyn tiedon levittämisestä. Ymmärtäisin tämän niin, että hän itsekin hyvin tietää, että hänen väitteensä ei pidä paikkaansa ja yrittää vain mustamaalata minua viestin vastaanottajalle. Myöskin hänen viestinsä lause ”Ylläpito on estänyt isän parin viestin jälkeen” kuulostaa tuollaisena irtolauseena siltä, että olisin väärää tietoa levittävä häirikkö – tämä lause saa siis minut näyttämään pahikselta.

  Nyt kun kerran olet lukenut sen hirrrrrrvittävän facebook -postauksen, jonka takia minut estettiin, niin mitä mieltä itse olet, hyvä lukija? Kumpi tässä nyt ihan oikeasti on se pahis – minä, joka kirjoitin tuollaisen asiallisen ja totuudessa pysyvän viestin vai ylläpitäjä, joka poisti sen ilman mitään syytä?

  Vastaus tähän on tietysti että ensisijaisesti opettaja, joka valehtelee tilanteesta tasa-arvovaltuutetulle. Ba-dum-tss.

  Ohjaaja sai kuvankaappauksen

  Virran viestissä mainittiin myös, että ohjaaja sai kuvankaappauksen viestistä, ennen kuin se poistettiin. Tässä sellainen on tosiaan sinullekin, jos et itse sellaista ehtinyt saamaan.

  Aiemmasta kirjoituksestani näet, että koulu oli kieltäytynyt hoitamasta asiaa normaaliin tapaan, eli keskustelemalla ja neuvottelemalla. Tätä taustaa vasten on jotenkin irvokasta ajatella, että samaan aikaan he ovat ilmeisesti keskenään tutkiskelleet minun facebook -postausteni kuvia ja voivotelleet niille. Tämä ei ole mielestäni se tapa, jolla aikuiset ihmiset asioita hoitavat.

  Onkohan ohjaajan ottamassa kuvankaappauksessa näkynyt, että julkaisua kommentoimaan ehtineet ihmiset olivat lähes poikkeuksetta minun puolellani ja koulua vastaan?

  Minut saa edelleenkin todistaa vääräksi

  Jos Minna Virta olisi ollut oikeasti sitä mieltä, että levitän koulun toiminnasta väärää tietoa, hän olisi voinut olla minuun yhteydessä ja pyytää korjaamaan asian. Näin hän ei ole tehnyt.

  Hän voi tosin tehdä sen edelleenkin. Jos tässä artikkelissa tai missään muuallakaan on vääristeltyä tietoa koulusta tai sen henkilökunnasta, he voivat laittaa minulle viestiä ja pyytää korjaamaan asian.

  Jos näin kävisi, korjaisin virheeni ja pyytäisin anteeksi.

  Mutta ei sellaista viestiä tule. En ole levittänyt väärää tietoa tai häiriköinyt, vaan opettaja ja rehtori ovat toimineet asiassa väärin ja he tietävät sen itsekin.

  Tähän mennessä ainoa tuonkailtainen yhteydenotto on tullut rehtori Kaisa Katavalta, joka tämän artikkelin julkaistuani lähetti minulle viestin, jossa väitti, ettei ole valehdellut eikä tehnyt lastensuojeluilmoitusta. Uskomatonta – koulun toiminnan takia kaupungin lastensuojelutyöntekijä tuli minun omaan kotiini ja antoi minulle tuon nimenomaisen ilmoituksen henkilökohtaisesti käteen. Miten rehtori kehtaa tämän jälkeen sanoa, ettei koko tapaus ole totta? Onhan siitä myös mustaa valkoisella.

  Koulu on siis hoitanut asiaa asiattomasti alusta alkaen ja näyttää jatkavan samalla linjalla. Hirvittää, että joudun lähettämään lapseni tuollaiseen laitokseen viitenä päivänä viikossa.

  Mitäs jos kuuntelisit seuraavaksi kristillisen saarnan?

  Salossa 16.3.2023
  Niilo Nurmi
  Kristuksen verellä lunastettu mies

 • Isän kristillinen blogi saattaisi vaikuttaa lapsen koulutyön arviointiin, pohti opettaja Minna Virta vuotaessaan henkilöllisyyteni julkisuuteen

  Mustamäen Koulussa Salossa sattui äskettäin laajaa kiinnostusta herättänyt tapaus, jossa oppilas olisi halunnut tehdä käsityötunnilla kassin, jossa olisi ollut kuva sateenkaarilipusta, sen päälle rasti ja teksti ”Sukupuolia on vain kaksi”.

  Minä olen tuon lapsen isä ja siksi kirjoitan asiasta taas vastinetta täällä blogissani. Mieluiten toki hoitaisin tämmöisiä asioita opettajien kanssa kasvotusten keskustellen, mutta he ovat tehneet tästä hyvin vaikeaa ja lisäksi toimineet useassa asiassa niin törkeästi, että koen tarvetta tiedottaa asiasta.

  Muita kirjoituksiani asiaan liittyen voit lukea Mustamäen koulu -kategoriasta. Koulu on antanut toiminnastani valheellista tietoa usealle eri taholle ja siksi joudun puuttumaan asiaan tiedotteilla.

  Minna Virran asiaton viesti tasa-arvovaltuutetulle tuli julkisuuteen

  Joku anonyyminä pysyvä toimija oli lähettänyt tietopyynnön tasa-arvovaltuutetun toimistoon ja saanut sieltä käsiinsä koulun ja tasa-arvovaltuutetun välisen viestinnän. Tiedostot on julkaistu twitterissä (linkki). Voimme todeta tiedot aidoiksi, koska iso osa sisällöstä on koulun tasa-arvovaltuutetulle lähettämiä Wilma-viestejä, jotka minä itse olen alun perin kirjoittanut. Miten ne ovat tulleet julki? Minä en ainakaan ole niitä julkaissut. Tuskin koulukaan niitä on itse lähtenyt nettiin postailemaan, joten yllämainittu Twitter -ketju voidaan siten todentaa aidoksi tiedoksi, joka on todella saatu tasa-arvovaltuutetulta.

  Ketjusta löytyy Minna Virran yhteydenotta tasa-arvovaltuutetun toimistoon. Lue koko teksti tästä. Viestissä on paljon hälyttävää sisältöä – esimerkiksi se, että koulu on lähettänyt erikseen arvioitavaksi kysymyksen, saako raamattua siteerata koulutyössä! – sekä suoranaisia valheita toiminnastani esimerkiksi Facebookissa, mutta niihin paneudutaan myöhemmissä artikkeleissa, jotka tulevat luettaviksi tänne.

  Tällä kertaa otamme käsittelyyn vain yhden kysymyksen: miksi opettaja ilmoitti tasa-arvovaltuutetulle, että minulla on kristillinen blogi?

  Blogin ”ilmianto” tasa-arvovaltuutetulle

  Minna Virta kirjoittaa viestissään:

  En tiedä, onko teidän olennaista tietää vielä seuraavista asioista. Vanhempi pitää blogia papinpoika.com —

  Miksi, miksi, miksi tasa-arvovaltuutettu voisi tarvita tietoa blogistani voidakseen tutkia, miten lapseni koulutyöhön on suhtauduttava? Onko kristityn lapsella oikeus sanoa eri asioita, kuin vaikka shintolaisen lapsella?

  Mitään oikeaa syytä, miksi tasa-arvovaltuutettu voisi tarvita asian käsittelyssä tietoa tavoista, joilla kyseisen koululaisen isä uskoaan harjoittaa, ei tietenkään ole. Koska Minna Virran viestin sävy on kokonaisuutena minua syyttävä, voidaan pitää hyvin todennäköisenä, että hänellä on mielessään, että blogini ”ilmiantaminen” olisi yksi syyte lisää minua vastaan. Eli että blogini olisi muka jotenkin negatiivinen juttu, jotain, jota voi ja pitää käyttää minua vastaan.

  Eikö se ole sulaa hulluutta? Ovatko ihmiset todella niin vieraantuneita kristinuskosta, että kokevat sen asiana, joka pitää jotenkin ”ilmiantaa” eteenpäin – asiana, joka tekee harjoittajastaan kakkosluokan kansalaisen?

  Blogin sisältöä Virta ei viestissään avaa. Hän ei siis kerro, mikä tässä sivustossa hänen mielestään mättää tai miten se lapseni koulunkäyntiin liittyy. Ihan vaan, että tuossa se kristillinen blogi nyt sitten on, katsokaa mikä lurjus, tuommoinen hirveä uskovainen! Tai sen kuvan minä tuosta ainakin saan.

  Lisäksi on huomautettava, että viestin lähetysaikaan koulun asioita ei vielä käsitelty tässä blogissa, eikä minulla vielä tuolloin ollut tiedossa, että joutuisin joskus niinkin tekemään, joten kyse ei voi olla siitäkään.

  Ainoa syy, minkä voin itse tuolle toiminnalle keksiä, olisi Virran negatiivinen suhtautuminen kristinuskoon ja kokemus, että kristittyjä pitää kohdella jotenkin eri tavalla kuin muita. Toivon syvästi olevani tässä asiassa väärässä, mutta en kuollaksenikaan keksi mitään muutakaan tulkintaa Virran toiminnalle.

  Opettaja saattaa ”ilmiannollaan” rikkoa EU-tason lainsäädäntöä

  Euroopan Unionin alueella asuvien ihmisten henkilötietojen käsittelyä koskee EU:n tietosuoja-asetus, tuttavallisemmin General Data Protection Regulation. Asiasta voi lukea suhteellisen kansantajuisen tiivistelmän esimerkiksi täältä EU:n omilta sivuilta.

  On tietysti jonkun ihan muun kuin minun asiani toimia tuomioistuimena ja sanoa lopullista sanaansa siihen, milloin tätä asetusta vastaan on rikottu ja milloin ei, mutta maalaisjärjellä ajateltuna tämä on vähintäänkin harmaata aluetta. Virta on oletettavasti tiennyt, että hänen lähettämänsä viestit arkistoidaan ja että näin muodostunee jonkinlainen rekisteri. Lisäksi hänelle on oltava ilmiselvää, että uskonnollinen vakaumus on henkilötieto – ja blogini ei mistään muusta puhukaan kuin uskonnollisesta vakaumuksestani ja sitä sivuavista asioista. Henkilötiedoksi saattaisi olla katsottavissa myös Virran jakama blogini osoite sinänsä, onhan täällä jokainen artikkeli kuitenkin minun koko nimelläni julkaistu. Yllä olevassa linkissä jopa IP-osoite mainitaan erikseen henkilötiedoksi, joten miksei henkilökohtainen nettisivukin olisi sellainen?

  Joku saattaisi älähtää, että onhan blogini sentään julkinen. Kyllä, mutta onhan ihonvärinikin julkinen asia – ihan itse julkaisemani tieto – mutta se on silti henkilötieto, eikö vain?

  Lisäksi henkiltietoasioissa on tietysti otettava huomioon asianomaisen suostumus tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle, kuten tasa-arvovaltuutetulle ja niin edespäin. Asia on vähintäänkin monimutkainen.

  Mutta tämä näkökulma ei ole asiassa se olennaisin. Olennaista on se, ettei Virralla ole mielestäni voinut olla mitään oikeaa syytä, miksi hänen olisi tarvinnut saada välitettyä tasa-arvovaltuutetulle tieto siitä, että minä olen kristillisen blogin ylläpitäjä. Haiskahtaa cancelointiyritykseltä.

  Virta vuoti ”ilmiannollaan” myös henkilöllisyyteni julksuuteen

  Yllä mainituissa, Twitteriin julkaistuissa tiedostoissa on otteita koulun kanssa käymästäni Wilma-viestittelystä. Niistä on (ilmeisesti koulun toimesta) sensuroitu ihmisten nimet pois. Blogini osoite on kuitenkin lähetetty sensuroimatta – ja tämä on siis blogi, jota pidän omalla nimelläni. Jokaisen postauksen yhteydessä lukee automaattisesti kirjoittanut Niilo Nurmi.

  Luulisin, että Virran on ollut pakko tietää tämä minua ”ilmiantaessaan”. Tuskin hänkään niin syvällä sateenkaari-ideologian syövereissä on, että olisi vain blogin nimen nähdessään järkyttynyt sanoista ”pappi” ja ”poika” (uskonnollista ja sukupuolittunutta, hyi!) ja copypastennut linkin tasa-arvovaltuutetulle sitä itse avaamatta.

  Olin tosin itsekin mennyt kerran-pari somessa möläyttämään, että lastani oli koulussa estetty puhumasta totta sukupuolten määrästä, joten ihan täysin salainen ei henkilöllisyyteni tässä asiassa ollut. Kuitenkin vasta Virran lähettämän viestin julkitulo teki julkiseksi tiedon, että minä liityn juuri tähän nimenomaiseen Mustamäen Koulun tapaukseen Salossa.

  Olisin mielellään pitänyt asiassa mahdollisimman matalaa profiilia ja jättänyt tämmöiset vastineet kirjoittamatta, mutta kun koulu jo toi nimeni ja henkilöllisyyteni esiin, niin minulla ei ole asiassa enää sen suhteen mitään menetettävää. Lapseni kannalta olisi toki ollut ”ihan kiva”, että koulu olisi hoitanut asian perheemme yksityisyyttä kunnioittaen.

  Onko kristinusko sinulle ”mörkö”?

  Tästä koulun tapauksesta kokonaisuutena tulee vahvasti mieleen, että kristinusko on tälle opettajalle ja rehtorille hyvin vieras asia, eikä heillä ole siitä riittävästi tietoa, joten he suhtautuvat siihen pelolla ja inholla.

  Uskoisin, että ikävän moni on nykyään vastaavassa tilanteessa. Eikä ihme – laiminlyödäänhän uskonnonopetus Mustamäen Koulussakin järjestelmällisesti. Lapseni kertoi juuri esimerkiksi, että uskonnontunnin sijaan oli pidetty levyraati.

  Korjaa siis tilannetta omalta osaltasi katsomalla alla oleva video. Siitä selviää lyhyesti ja helppotajuisesti, miten kristinusko eroaa sateenkaari-ideologiasta.

  Huomaa myös, että nimenomaan tämä normaali, perinteinen, sateenkaarijutut torjuva kristinusko on se uskonto, joka lainsäätäjillä on ollut mielessään, kun he ovat säätäneet meille lakiin uskonnonvapauden. Tutustu siis normaaliin kristinuskoon, koska se ei ole katoamassa maailmasta mihinkään, vaikka kuinka haluaisit.

 • Job typoksena Kristuksesta?

  Lopulta Jobin kirja osoittaa Herraan Jeesukseen, joka on koko luomakunnan mahtavin Herra, omistaen kaiken, mutta joka tuli köyhäksi, kärsimään vanhurskaana pappina ja hallitsijana, nousten voittoon kestävyyden kautta, jotta Jobillekin annetut lupaukset Lunastajasta tulisivat täytetyksi. Jeesusta syytettiin valehteleusta ja synnistä, mutta hän kantoi uskovien synnit kärsien viattomana. Ristillä hän huokasi Jumalan puoleen, mutta ei saanut vastausta. Ylösnousemuksen päivänä Jumala puhui kuitenkin koko maailmalle, että Kristus on totisesti vanhurskas ja että pelastus on yksin hänessä.

  Noin kirjoitti Joonas Laajanen kirjassaan Kalvinismi – Pelastus on Herran (s. 238). En ole tullut aiemmin ajatelleeksi, että myös Job voisi olla typos eli esikvua Kristuksesta, ennen kuin törmäsin tuohon tekstiin.

  Nyt en voi olla näkemättä esikuvallisuutta. Mahtava ruhtinas Job – joka oli muuten pappikin – alistui köyhyyteen ja fyysiseen tuskaan, kaikkien halvekisttavaksi, mutta pysyi uskollisena, kunnes Jumala korotti hänet entistäkin suurempaan kunniaan – hän sai ikäänkuin elämänsä takaisin. Ja nimenomaan viattomana hänkin kärsi, kuten Kristus tulisi myöhemmin kärsimään.

  En tiedä, miten pitkälle tätä tulkintaa voi viedä, mutta sekä Jobilla että Kristuksella on kelvoton morsian (Job 2:9). Molemmat saivat ystäviltään huonoja neuvoja (Matt 16:23). En kyllä tiedä, meneekö tämä jo vähän pitkälle.

  Tuleeko sinulle mieleen muita yhtäläisyyksiä? Jätä kommentti!

  (Osta Laajasen kirja tästä linkistä)

 • Rehtori Kaisa Katava valehtelee, että laki velvoittaisi kieltämään fraasin ”sukupuolia on vain kaksi” – tässä hänen perustelunsa

  Minua hirvittää, että joudun selvittelemään lapseni kouluasioita julkisuudessa. Nyt joudun kuitenkin koulun aloitteesta niin tekemään. Koulu on nimittän aggressiivisella otteella valehdellut niin minulle kuin mediallekin toiminnastaan ja samanaikasesti kieltäytynyt keskustelemasta kanssani. Koulun toiminnasta on myös johtunut, että minun henkilöllisyyteni vuosi julkisuuteen, joten ehkäpä minäkin sitten rohkenen puhua asioista ja ihmisistä niiden oikeilla nimillä.

  En myöskään yhtään tykkää sanoa lapseni koulun rehtoria valehtelijaksi. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja – lapsia on puolustettava!

  Jos tapaus on sinulle ennestään tuttu, hyppää toiseen väliotsikkoon.

  Taustatietoja

  Kirjoitin jo aiemmin artikkelin, jossa avasin tilannetta enemmän. Lapseni olisi siis omasta aloitteestaan halunnut tehdä koulussa kassin, jossa on raksitettu sateenkaarilippu ja teksti ”sukupuolia on vain kaksi”. Koulu kieltäytyi neuvottelemasta asiasta ja pönkitti toimintaansa muunmuassa pyytämällä tasa-arvovaltuutetulta toimintaansa tukevan lausunnon.

  Lyhyesti sanottuna siis: alakoululainen olisi halunnut puhua totta, mutta koulu aloitti hirveän paperisodan estääkseen tämän.

  Julkisuuteen vuodetuista asiakirjoista käy ilmi, että koulu oli ollut ensin yhteydessä vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitiehen, joka oli ollut sitä mieltä, että tämä oppilastyö olisi ollut ilman muuta täysin hyväksyttävä. Koululle ei kuitenkaan heidän johtajansa sana kelvannut, vaan he olivat (edellä linkitettyjen asiakirjojen mukaan) olleet yhteydessä OAJ:n kahdeksan hengen lakimiestiimiin ja sen jälkeen tasa-arvovaltuutettuun kumotakseen vs. perusopetusjohtaja Talvitien kannan.

  Koulun väitteet laista täyttä valetta – katso vaikka itse!

  Koulu sitten lähetti minulle tasa-arvovaltuuten lausunnon, jossa perusopetusjohtajan näkemys kumottiin (aukeaa tästä) ja väitettiin lain kieltävän sanomasta, että sukupuolia on vain kaksi.

  En halua sanoa, että koulun kanta on se-ja-se, koska uskon, että koulun henkilökunnasta valtaosa on järkeviä ihmisiä, jotka kyllä ymmärtävät, mitä lausunnossa sanotaan, mutta eivät ehkä uskalla haastaa rehtorin auktoriteettiä ja sanoa mielipidettään.

  Sen sijaan sanon suoraan, että Mustamäen Koulun rehtorin kanta oli se, että tuosta lausunnosta muka ilmenisi, että suomen laki velvoittaa koulua estämään lauseen ”sukupuolia on vain kaksi” käytön kokonaan. Todellisuudessa lausunnossa ei viitata yhteen ainoaan lakiin, joka olisi edes tahallaan väärinymmärrettävissä tuollaiseksi kielloksi. Rehtori Kaisa Katava on kuitenkin minulle useaan otteeseen väittänyt, että nimenomaan laki vaatisi koulua toimimaan näin.

  Tasa-arvovaltuutetun lausunto itsessään on ihan puhdasta disinformaatiota – se alkaa siteeraamalla lakitekstejä, jotka eivät millään tavalla liity aiheeseen vaan ovat jopa tasa-arvovaltuutetun kannan vastaisia, vahvistaen että sukupuolia on kaksi. Niiden perään on pläntätty mielipiteitä ja suosituksia, jotka eivät tule tästä laista millään tapaa. Yksi hyvä esimerkki on kohdassa 3.2, jossa tasa-arvovaltuutettu viittaa omaan vanhaan tekstiinsä ja puolustelee sillä väitettä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

  Minä siis väitän ihan suoraan ja naama vakavana, että sekä rehtori että tasa-arvovaltuutettu tietävät ihan hyvin, että laki ei tue heidän näkemystään millään tapaa. Minä väitän, että he valehtelevat asiasta tietoisesti edistääkseen omaa agendaansa. Jos et usko, lue itse yllä linkattu dokumentti kokonaan, tai edes alla olevia poimintoja siitä.

  Poimintoja

  Lausunto alkaa rajaamalla kannanoton kohteeksi nimenomaan fraasin ”sukupuolia on vain kaksi”:

  Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty kannanottoa Salossa toimivan Mustamäen
  koulun mahdollisuuteen kieltää syrjiväksi koettu oppilastyö. Tasa-arvovaltuutetulta
  on pyydetty kannanottoa erityisesti virkkeisiin ”sukupuolia on vain kaksi” ja/tai
  ”sukupuolia on kaksi.”

  Siteeratut lakitekstit vahvistavat heti alusta alkaen sukupuolen kahtiajaon. Lihavoinnit ovat omiani. Kohta 2.1:

  Tasa-arvolain tarkoitus
  Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) eli tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten
  ja miesten
  välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa
  erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin
  tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1 §)

  Miehet ja naiset, miehet ja naiset. Ne ovat lain säätäjällä olleet mielessä – kaksi sukupuolta!

  Tuossa myös sanottiin, että tasa-arvolain tarkoituksena on ”estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä”. Mitä se on? No, esimerkiksi syrjintää sellaisessa tapauksessa, jossa mies kokee jostain syystä olevansa nainen. Okei – mitä sitten on syrjintä? Onko se sitä, että sanoo sukupuolia olevan kaksi? Annetaan seuraavan lakitekstin vastata (lausunnon kohta 2.1):

  Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella.
  Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan muun muassa naisten ja miesten asettamista
  eri asemaan sukupuolen perusteella
  . Eri asemaan asettamisella puolestaan
  tarkoitetaan lähinnä erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä taikka tiettyjen
  velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista selkeästi vain miehille tai
  naisille.
  Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan myös eri asemaan asettamista
  sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

  Tuota se syrjintä on – siis jotain konkreettista toimntaa! Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei mitenkään voi olla tulkittavissa syrjinnäksi, sillä se on ollut lain säätäjänkin toiminnan lähtökohta – onhan lain nimikin ”Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta”!

  Syrjintää voisivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

  -Jaskaa ei palkata rekkakuskiksi, koska hän on transu

  -Pirjoa ei palkattu ompelimoon, koska hän on lesbo

  -Mika saa samasta työstä isompaa palkkaa kuin Leena, koska on mies

  -Valtteri saa kutosen käsityöstä, koska on kristitty

  Syrjintä on siis jotain konkreettista, eri asemaan laittavaa toimintaa laittomin perustein. Edellämainittujen lisäksi lausunnon kohdassa 2.1. siteerattu lakiteksti mainitsee seksuaalisen häirinnän yhdeksi syrjinnän muodoksi.

  Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei ole seksuaalista häirintää. Sellaista sen sijaan voisivat olla:

  -Jari käy kurkkimassa tyttöjen pukuhuoneen oven raosta

  -Pirjo puristelee pikkupoikia takapuolesta

  -Raiskaus yms

  Lisäksi kohdan 2.1. lakiteksti sanoo:

  Esimerkiksi sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön
  sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän
  henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen,
  halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Tasa-arvolaki 7 § 6-8 momentti)

  Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei tee tuotakaan. Se ei luo vihamielistä ilmapiiriä edes sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka kokevat olevansa jotain muuta sukupuolta kuin mitä oikeasti ovat. Se on neutraali, tavallinen ja ilmiselvä fakta, vaikka jotkin sateenkaari-ihmiset olisivat kehitelleet ideologian, joka on tuon faktan kanssa ristiriidassa.

  Mikä sitten voisi olla todellinen tilanne, jossa luodaan uhkaava, vihamielinen tms ilmapiiri jonkin sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin omaavaa kohtaan? Esimerkkejä:

  -Jennica kerää kasaan tyttöporukan, joka uhkaa hakata kaikki pojat

  -Petteri kannustaa kavereitaan tönimään homolta vaikuttavaa luokkakaveria

  -Vääristyneestä sukupuoli-identiteetistä kärsivää lasta nälvitään jatkuvasti

  Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei ole mitään yllämainituista. Se ei ole millään tavalla asiatonta, eikä mitenkään uhkaavaa.

  Suosittelen edelleen lukemaan koko lausunnon itse. Mikään siinä mainittu laki ei tue tasa-arvovaltuutetun ja rehtori Kaisa Katavan näkemystä, vaan pelkästään vastustaa sitä. Järkevien, terveiden ja hyödyllisten lakien perään lausunnossa on sitten liitetty näiden kanssa ristiriidassa olevia lausuntoja, suosituksia ja mielipiteitä. Tasa-arvovaltuutetun omin sanoin:

  Tasa-arvovaltuutetun kannanotot ovat suosituksen luontoisia, eivätkä ne sido tuomioistuinta tai muita viranomaisia.
  (Kohta 2.7)

  Koulussa on siis aina saanut puhua totta sukupuolten määrästä (2) ja tilanne jatkuu vastaavanlaisena – ja jokainen opettaja, rehtori, aktivisti, tai lausunnon antaja tietää tämän, mutta päättää silti sanoa muuta. Sitä sanotaan valehteluksi, ystävät hyvät.

  Vanhemmat herätys

  Tämä tapaus on sattunut pikkukylän laitakaupungin ränsistyvässä maalaiskoulussa. Älä siis tuudittaudu siihen, että sateenkaari-ideologia on vallannut vain isojen kaupunkien koulut, tai että tämä uhka ei koskisi sinun lastasi.

  Tämä ongelma koskee ihan kaikkia. Mistä tiedät, mitä sinun koulussasi tehdään? Mistä tiedät, minkälaisia ääri-ideologioita sinun lapsellesi selkäsi takana tuputetaan?

  Sinulla on oikeus kieltää opettamasta lapsellesi kristinuskon vastaisia, totuuteen perustumattomia ideologioita. Lue asiasta lisää täältä.

  Trans-ideologia on tällä hetkellä yksi suurimmista lapsiimme kohdistuvista uhkista. Translaattori.fi -sivustolle on kerätty suomenkielistä materiaalia, joka auttaa taistelussa tuota ideologiaa vastaan.

  Herää puolustamaan lastasi!

 • Kaisa Katava kosti valehtelemalla lastensuojeluviranomaisille

  En käsittele tätä asiaa mielläni julkisuudessa, koska se liittyy lapsiini, joiden toivoisin pysyvän mahdollisimman paljon poissa julkisuudesta ja saavan elää normaalia lapsuutta. Mustamäen koulun rehtori Kaisa Katava on kuitenkin tehnyt tästä hankalaa lähtiessään aggressiivisesti hyökkäämään perhettämme vastaan, joten joudun tiedottamaan asiasta.

  Kyseessä on siis tapaus, jossa lapsi oli halunnut tehdä koulussa käsityön, jossa on sateenkaarilipun päälle piirretty rasti ja teksti ”sukupuolia on kaksi”. Julkisuudessa koulu on antanut tapauksesta harhaanjohtavaa kuvaa ja jättänyt kertomatta hyvin olennaisia seikkoja. Medialle on jätetty mm. kertomatta, miten tilanne on kehittynyt ja miten se johtuu pitkälti siitä, että koulu ei ole suostunut keskustelemaan asiasta. Totuuden kertomisen sijaan on koitettu maalata minusta kuvaa sekavana häirikkönä ja lapsestani muita syrjivänä viharikollisena.

  Keskustelua herättänyt koulutyö oli ensinnäkin meidän lapsemme oma idea, eikä häntä yllytetty siihen. Toki häntä sitten puolustettiin asiassa, kun koulu kävi hänen kimppuunsa.
  Kun lapseni suunnittelema työ kiellettiin, aloimme keskustelemaan koulun kanssa. Tarjosin tapaamista rehtorille jo tammi-helmiukuussa, mutta hän ei suostunut tapaamaan. Kysyin rehtorilta ja muutamalta opettajalta Wilmassa peräti kahdesti samat kysymykset (ks liitteet) asiaan liittyen, mutta niihin ei suostuttu vastaamaan. Rehtori kuitenkin väitti minulle niihin vastanneensa.
  Lisäksi tarjosin tapaamista vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitielle 1.3.2023, mutta hän ei tähän päivään mennessäkään (12.3.) ole vastannut minulle.

  Jouduin menemään paikan päälle, koska koulu kieltäytyi kaikesta muusta yhteistyöstä. Toisin sanoen olin tunnilla pelkästään siksi, että koulu ei vastannut kysymyksiini. Olennaista on myös se, että sovimme tästä Kaisan kanssa etukäteen ja hän toivotti minut lämpimästi tervetulleeksi (ks. liitteet). Tunnilla istuin rauhassa alas ja sanoin paikalla oleville opettajille, että tulin varmistamaan, ettei lastani syrjitä, vaan hän saa tehdä haluamansa kangaskassin. Tämä ei opettajille kelvannut, vaan he siirsivät lapset toiseen luokkaan ja jäimme lapseni, rehtorin ja erään opettajan kanssa paikalle. Kaikki sujui rauhallisesti. Poistuville lapsille kerroin rauhallisesti, että koulu toimii väärin meitä kohtaan ja haluaa tehdä sen salaa näiden oppilaiden vanhemmilta. Toivoin, että he ottaisivat asian kotona puheeksi ja se tulisi näin asianosaisten tietoon.


  Koulu tosiaan halusi toimia salaa, sillä olin moneen kertaan pyytänyt ja pyysin vielä tuolloinkin, että koulu tiedottaisi oppilaiden vanhemmille avoimesti, ettei koulussa saa sanoa ”sukupuolia on kaksi”. Koulu kieltäytyi joka kerta tiedottamasta tästä. Edes tapauksen julkitulon jälkeen tämmöistä tiedotetta ei ole vahemmille lähetetty, joskin jokin ympäripyöreä, tasa-arvosta puhuva yleisluontoinen ilmoitus jälkikäteen lähetettiin.


  Rehtori pyysi minua poistumaan tilasta, mutta en suostunut, joten hän soitti poliisit. Jäimme paikalle odottamaan poliiseja ja odotellessa keskustelimme rauhallisesti maailmankatsomuksellisista eroista, siis muiden oppilaiden poissa ollessa. Koska rehtori oli suoraan hyökännyt kristillistä vakaumustamme kohti, saarnasin hänelle toki Ylösnousseen Kristuksen evankeliumia odotellessamme ja yritin myös saada hänet kertomaan omasta ideologiastaan minulle, tuloksetta. Pyysin opettajaa ja rehtoria selittämään meille, miten sukupuolia olisi muka enemmän kuin kaksi, jotta mekin oppisimme tämän emmekä enää väittäisi muuta. He eivät osanneet selittää.

  Näin tilanne siis todellisuudessa meni – ennalta sovitusti, rauhallisesti ja asiallisesti. Jopa minut paikalta poistanut poliisi pahoitteli ulkona tilannetta ja sanoi ymmärtävänsä toimintaani, mutta että hänellä ei ollut mahdollisuutta oikein muutakaan tehdä, kun rehtori pyytää koulusta poistamaan.

  Sain myöhemmin lastensuojeluviranomaisilta kopion ilmoituksesta, jonka Kaisa Katava oli heille tehnyt järjestäessään poliiseja paikalle. Ilmoitus on täynnä perättömiä väitteitä ja jokainen tilanteen nähnyt voi todistaa, että ne ovat niin kaukaa haettuja, ettei kyse voi olla mistään tulkintaeroista, vaan Kaisa on tietoisesti valehdellut viranomaisille mustamaalatakseen minua. Hän on siis käyttänyt lastensuojelua henkilökohtaisen koston välineenä.

  Lastensuojeluilmoituksen sisältö kuuluu seuraavasti:


  Ilmoituksen tiedot: Isä Niilo Nurmi meuhkaa koululla. Saarnaa uskonnostaan ja huutelee, että hänen lastaan syrjitään. Ei suostu poistumaan henkilökunnan pyynnöstä huolimatta. Niilon lapsi **** opiskelee koulussa. Tilanne on pitkäaikaisempi ongelma, joka nyt kärjistynyt. Niilo on aikasemminkin tullut tunnille esimerkiksi seuraamaan opetusta. Muut lapset pelkävät isän meuhkaamista. Lapset kuitenkin siirretty pois isän luota. Ilmoittaja koulun rehtori. Johtovastuussa oleva viranomainen: Poliisi.

  Ei pidä paikkaansa. En meuhkannut koululla, vaan tilanne sujui rauhallisesti. Uskontoani saarnasin sen verran, kun mitä nyt aikuisten kesken poliiseja odotellessa kerkesin, mutta syyttelyt huutelusta eivät pidä paikkaansa senkään vertaa. Jokainen, joka on tuona päivänä minut koululla nähnyt, tietää hyvin, että Kaisa valehtelee väittäessään minun tulleen sinne huutelemaan.


  Poistumaan en tietenkään suostunut, koska olin alun perinkin paikalla siksi, että koulu oli kieltäytynyt hoitamasta asiaa kanssani keskustellen. Mitä muuta vaihtoehtoja minulla oli? Kaikki kortit oli jo pelattu! Väite ”tilanne on pitkäaikaisempi ongelma” pitää paikkansa, mutta taktisesti on jätetty kertomatta, että ongelmaa on pitkittänyt se, että koulu ei suostu tapaamaan minua tai vastaamaan kysymyksiini Wilmassa.


  Väite ”Niilo on aikaisemminkin tullut tunnille esimerkiksi seuraamaan opetusta” on outo. Joo, olin ollut siellä kerran aikasemmin seuraamassa rauhassa opetusta – Kaisa oli itse henkilökohtaisesti sopinut asiasta kanssani ja toivottanut lämpimästä tervetulleeksi, kuten liitteestä näet! Tämä jää ”yllättäen” rehtorilta lastensuojeluilmoituksessa mainitsematta ja minusta syntyy ilmoituksen vastaanottajalle kuva väkisin paikalle tunkeneena häirikkönä.


  Väite ”Muut lapset pelkäävät isän meuhkaamista” on valetta. Todellisuudessa lapset yrittivät vain kiinnostuneina päästä seuraamaan tilannetta lähempää ja moni tulikin luokseni, kun tiloista poiston jälkeen jäin odottamaan lapseni kanssa taksia koulun pihalle. Lapset eivät pelänneet vaan olivat kiinnostuneita ja olivat asiassa lapseni puolella, eivät rehtorin. Tämmöinen syyttely lasten pelottelusta on ankaraa tekstiä ja olen syvästi loukkaantunut siitä, että rehtori sepittää tälläistä lastensuojeluviranomaisille. Tilanne oli sitä paitsi poliisinkin mielestä niin rauhallinen, että he sanoivat minun voivan ilman muuta jäädä pihalle lapseni seuraksi taksin tuloon asti – tämän näkivät myös välituntivalvojat.

  Koulun toiminta tässä asiassa vaikuttaa pelkästään henkilökohtaiselta hyökkäykseltä minua vastaan. Yllä mainittujen seikkojen lisäksi on hälyttävää, että Kaisa Katava on myös toistuvasti valehdellut Suomen Lain velvoittavan koulua kieltämään fraasin ”sukupuolia on kaksi” käytön koulutyössä. Todellisuudessa laki vain vahvistaa sen, että sukupuolia on kaksi.

  Asiassa on paljon muutakin, jonka koulu on hoitanut törkeän asiattomasti ja joudun ehkä näistä vielä tiedottamaan. Sydämeni särkyy, kun joudun hoitamaan tätä asiaa julkisuudessa sen sijaan, että saisimme keskustella siitä opettajien kanssa kasvotusten, mutta koska he ovat kieltäytyneet tästä, ei minulle jää muita vaihtoehtoja.

  Pyydän, että mikäli koulun henkilökunta lukee tämän kirjoituksen, he toppuuttelisivat rehtoria asiassa ja muistuttaisivat hänelle, että tämä kirjoitukseni on täysin asiallinen, eikä minulla ole ollut mitään muita vaihtoehtoja tässä ikävässä tilanteessa, kuin julkaista tälläinen vastine.

  Liite 1: Kaisa toivottaa tervetulleeksi
  Liite 2: Valheellinen lastensuojeluilmoitus
  Liite 3: Kysymykset, joihin koulu ei koskaan vastannut, vaikka he monesti väittivät niin tehneensä

  Salossa 12.3.2023
  Niilo Nurmi
  Kristuksen verellä lunastettu mies

  Lisäys 16.3.2023:

  Olen joutunut kirjoittamaan koulun toiminnasta myös muutaman muun vastineen tämän lisäksi, ne löytyvät täältä.

 • Suomen paras seurakunta! Täällä on jokaisen käytävä vähintään kerran elämässään! Suosittelen!

  Lahden Reformoitu seurakunta

  Jos jossain kerrotaan selvästi ja häpeilemättä, että Jeesus on syntynyt ihmiseksi, elänyt kansansa keskuudessa, kuollut ristillä, noussut kuolleista ja istunut Isän Jumalan oikealle puolelle hallitsemaan, niin tuolla. Lisäksi kuulijalle opetetaan kaikki, mitä kristityn tarvitsee tietää. Saarnat ovat rakentavia ja terveitä.

  Heidän opetuksiaan löydät myös YouTubesta, jos et pääse paikan päälle!

  Reformoituja seurakuntia löytyy myös Espoosta, Jyväskylästä, Porvoosta, Pietarsaaresta ja Tampereelta. Joko olet käynyt tutustumassa?

  Muista myös lahjoittaa näille seurakunnille rahaa, jotta tämä terve kristillinen toiminta voi jatkua!

 • Hellarien rakastama ”Joelin profetia” vs PRETERISMI

  Jos preterismi on sinulle samanlainen sanahirviö kuin se oli minulle vielä kaksi vuotta sitten, lue ensin tämä artikkeli.

  28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
  29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
  30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
  31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Jokainen hellari on kuullut tuon profetian Joelin kirjan luvusta 2. Jokainen hellari on kuullut, että ”Herran päivä” tarkoittaa maailmanloppua ja siksi jakeen 29 ”niinä päivinä” tarkoittaa kaikkea aikaa ensimmäisen kristillisen helluntain ja maailmanlopun välillä. Tämä on sitten yhtälö, jonka mukaan jakeen 28 mainitsemat yliluonnollisen ilmoituksen muodot kuuluvat koko kristilliselle ajalle, eivät pelkästään ensimmäiselle vuosisadalle.

  Tässä on toki myös se ongelma, että jakeessa 28 luvattuja ilmiöitä ei esiinny nykyisissä karismaattisissa seurakunnissa, vaan näiden ilmiöiden irvokkaita väärennöksiä, mutta ei takerruta nyt siihen, ettei kenellekään tule paha mieli.

  Moni perushellari ajattelee kai myös, että kun jakeessa 31 sanotaan, että ”aurinko muuttuu pimeydeksi” ennen Herran päivää, se tarkoittaa, että koko taivaankappale jotenkin sammuu tai katoaa lopullisesti ihan konkreettisella tavalla – siis se valtava, avaruudessa pötköttävä juttu, jota Maapallo kiertää. Tämä on käsittääkseni aika peruskauratulkinta monissa piireissä ja ihmiset saattavat jopa loukkaantua, jos joku ei ota sitä samalla tavalla kirjaimellisesti – se koetaan jonkinlaisena raamatunvähättelynä.

  Samat ihmiset eivät kuitenkaan koe itse vähättelevänsä raamattua, kun sanovat, että kuu ei muutu konkreettisesti vereksi. Samassa lauseessa konkreettinen iso tulipallo nimeltä Aurinko kyllä ihan oikeasti sammuu, mutta iso kivipallo nimeltä Kuu kuitenkaa ei ihan oikeasti muutu sellaiseksi punaiseksi nesteeksi, jota porukalla virtaa suonissaan, vaan kyseessä on vertauskuva. Ristiriitaista.

  Preteristinen näkemys

  28 Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

  ”Näiden jälkeen” ei viittaa jakeisiin 1-27, kuten ensin voisi luulla, sillä Apostoli Pietari siteeraa tätä samaa profetiaa Apt 2:ssa, mutta vaihtaa ”näiden jälkeen” -termin tilalle sen synonyymin, ”viimeisinä päivinä”. Siis näin:

  ’Ja on tapahtuva [vanhan liiton / Jerusalemin] viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

  Pikaisella googletuksella löysin paitsi ylläolevan, myös enemmän perustelua sille, miksi ”näiden jälkeen” olisi synonyymi ”viimeisille päiville”:

  The term “afterward” is synonymous with “last” or “latter days.”  This is seen by Peter’s quotation of Joel’s prophecy on Pentecost following the Lord’s ascension, where he substitutes “last days” for Joel’s use of “afterward” (Acts 2:17). The eschatological import of the phrase also appears in several Old Testament passages. The prophet Jeremiah uses it interchangeably with latter days when he speaks of the salvation Christ would bring to the Gentiles: “And afterward I shall bring again the captivity of the children of Ammon” and “But it shall come to pass in the latter days, that I will bring again the captivity of  Elam” (Jer. 49:639). Similarly, Hosea says, “Afterward shall the children of Israel return, and seek the Lord their God and David their king; and shall fear the Lord and his goodness in the latter days.”


  29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.

  Niinä päivinä, tai konkreettisemmin niinä vuosina, kun Vanha Liitto oli tulemassa päätökseensä, kaikkea edellisessä jakeessa manittua tapahtui paljonkin.


  30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
  31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

  Onko tässä jotain monimutkaista vertauskuvallisuutta vai ennustetaanko siinä konkreettisesti kuvaten Jerusalemin hävityksen yhteydessä tapahtuneita kauheuksia, kun ihmisten verta vuodatettiin, rakennuksia poltettiin niin että savu peitti auringon päivällä ja tuli värjäsi kuun verenpunaiseksi yöllä? En osaa sanoa, kumpaa pidän itse vakuuttavampana. Joku on joskus jossain heittänyt sellaisenkin ajatuksen, että tuo puhe kuusta ja auringosta olisi tapa kuvata poliittista sekasortoa. En osaa antaa tästä mitään kovin varmaa tulkintaa, mutta jotain sellaista sen on oltava, joka tapahtui ennen Herran päivää, joka tapahtui siis ensimmäisen vuosisadan vuonna 70.


  32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

  Herra kutsui omansa pakenemaan Jerusalemista ennen tuhoa, niin kuin Matteus 24 alla kertoo (ja sen jakeesta 21 hitaampikin ymmärtää, että ”suuri ahdistus” tapahtui jo ensimmäisellä vuosisadalla).

  15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-
  16 silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
  17 joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,
  18 ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.
  19 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!
  20 Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
  21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
  22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään

  Eli lyhyesti: Hellarit käyttävät Joelin toisen luvun lopun profetiaa oikeuttamaan omat shibidibuunsa, vaikka todellisuudessa tuo teksti nimenomaan sanoo ns. ilmestyslahjojen loppuneen yli 1900 vuotta sitten.

  En ehkä liioittelisi, jos sanoisin tämän profetian olevan yksi selkein osoitus siitä, että helluntailaisuus on täyttä huijausta.

 • Sisarukset Seija ja Saija Numanis? – eli siis hurmoskieltä tekstimuodossa

  ’seranišja numanes’seija numaneš’šeija numanes ’seranašja
  numanes’saija numanes’šaija numani ’seranisje
  nemaneš’šeija numanes’seija numaniš ’šeranisja numani
  ’saranašja numanis’saija numani// numaniš’šaija
  numanis ’seranisja numaneš’seija numanis ’seranisja
  numanis’seija numanis ’saranašja numani // ’saranoija
  numaniš’šaija numanis’sera (… ) ’seranišja numanis’seija
  numanis ’seranišja numanis’saija numanis’saija
  numaniš’šaija numane //
  // numaniš’šeija
  numanis’seija numanis ’seranisja numanis’seija
  numaniš’šeija numanis ’seranisja numanis’seija numanis
  ’seranisja numanis’seija numani // saija
  numaneš’šaija numaneš’šaija numaneš’šaija numaneš’šaija
  numanis ’seranisja numanis’seija numani // seranisja
  numanis’seija numaniš’šeija numanis ’seranisja
  numaniš’šeija numanis’saija numane ’seranisja
  numaniš’šeija —numaniš’šeija numani // ’seraniöja
  numaniš’šeija numaniš’šeija numani ’saranasja
  numaniš’šaija numanis’seija numani //

  numaniš’šeija numanes’seija numanis ’seranisja
  numanis’saija numaniš’šaija numani ’seranišja
  numanis’seija numanis’seija

  Terhi Törmälehto nauhoitti hurmoskielituotoksia opinnäytetyötään varten ja litteroi ne myöhemmin tekstimuotoon. Kyseinen työ, Pyhää puhetta ja salattuja sanoja. Suomenkielisten uskovien glossolalia, on tarjolla tuosta linkistä – lähetä sieltä löytyvään osoitteeseen sähköpostia jos haluat koko teoksen itsellesi pdf -muodossa. Työ itsessään on järkevä, vaikka siinä tutkitaan ihan älytöntä ilmiötä.

  Ylläolevaa hurmoskielinäytettä Törmälehto kommentoi mm näin:

  G2 kuulostaa enemmän hokemalta kuin puheelta. Sitä voisi verrata vaikkapa ääneen
  laskemiseen. Glossan kaavamaisen ja hokevan luonteen huomaa myöstauoista, joita
  puhuja pitää äärimmäisen vähän. Myöskäänintonaatio ei vaihtele spontaanisti. Lisäksi
  glossolaliatuotoksen välissä olevat suomenkieliset sanat ovat lähempänä hokemaa kuin
  ajateltua rukousta. (Esimerkiksi: kiitosjeesuskiitosjeesus kiitosjeesus.)

  Hyviä huomioita. Hurmoskieli-ilmiön syntymisen kannalta on olennaista, että tuollaiset ärsyttävät hokemathan nimenomaan jäävät päähän soimaan, toisin kuin oikeaa kieltä rakenteeltaan vastaavat, järkevät lauseet. Otetaan esimerkki. Hain Wikipediasta artikkelin hakusanalla ”nainen” ja vaihdoin sivun jollekin itselleni tuntemattomalle kielelle. ”Nainen” muuten siksi, että saan tekosyyn huomauttaa, että se on yksi niistä kahdesta olemassaolevasta sukupuolesta. Noniin, nyt minulla on siis edessäni tekstiä, joka on oikeaa kieltä, mutta jota en ymmärrä. Katsokaa:  N’wansati i munhu wa rimbewu ra xisati. Rito n’wansati ri hlamusela munhu loyi a kuleke. N’wana wa xisati loyi anga si hundzaka eka malembe ya kondlo andzidyi u vuriwa nhwanyana. Ha kanyingi, n’wansati una ti khuromozomu timbirhi ta muxaka wa ”X” na swona u kota ku xurha nyimba, na ku veleka ku sukela loko ata fika eka malembe ya kondlo andzidyi, ku fikela loko a ta dyuhala.

  Vaikka lukisit tuon kuinka monta kertaa, se ei jää päähäsi soimaan samalla tavalla, kuin aiemmin siteeraamani hurmosmössö yhden kerran jälkeen, sillä se on oikeaa kieltä eikä pelkkää merkityksetöntä toistoa. Hurmoskieli-ilmiön leviäminen perustuu pitkälti siihen, että ihminen menee seurakuntaan, jossa tuota tehdään ja altistuu sille, kunnes se alkaa raikumaan hänen pahaa-aavistamattomassa pääkopassaan. Ei meinaan montaa kymmentä kertaa tarvi kuulla numanesseijaa ympäristössä, jossa sitä pidetään yliluonnollisena, hienona ja pyhänä juttuna, ennen kuin alkaa itsekin suoltaa vastaavaa suustaan. Varsinkin, kun muut painostavat tekemään niin.

  Jos menet vaikka pariksi viikoksi Skutsi-Timbuktuun ja osallistut siellä kazuzambiankieliseen kristilliseen toimintaan, et saa sieltä blötsiblömbiänkielistä älämölöä päähäsi soimaan, sillä oikea kieli on rakenteeltaan vaihtelevaa (kuten yllä näit). Voit kuunnella saarnoja tuntikausia kielellä, jota et ymmärrä, mutta sanat valuvat toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ne eivät ”tartu” sinuun siten, kuin mieletön numanissaijan toisto. Et päädy aloittamaan kulttia, jossa hoetaan vieraskielisiä lauseita niitä ymmärtämättä, koska olet unohtanut kaiken. Tarvitaan toistoa, toistoa ja vielä lisää toistoa, että jokin asia jää päähäsi. Jos et usko, niin kokeile:

  Mieleesi ei jää tuosta soiman mitään, vaikka katsoisit sen kolmesti.

  Ristiriita Raamatun kuvaaman ilmiön kanssa

  Ihmiset tuntuvat luulevan, että nykyinen ”kielililläpuhumisen” ilmiö syntyy niin, että ihminen lukee ensin Raamatusta tämän…

  Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.
  Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: ”Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?
  Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
  Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,
  Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,
  kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.”
  Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: ”Mitä tämä mahtaakaan olla?”

  … ja sen luettuaan alkaa hokemaan numanisseija numanisseija numanissaija numanissoija töttöröö. Ihmiset luulevat, että ”kielet saadaan” noin, vaikka todellisuudessa kysymys on siitä, että raamattu kertoo ilmiöstä, jossa puhutaan oikeita, olemassaolevia, ymmärrettäviä kieliä, kun taas nykyinen ”kielilläpuhuja” hokee numanisseijaa, joka on jäänyt madoksi hänen korvaansa muilta ihmisiltä, jotka hänen yhteisössään hokevat numanisseijaa siksi, että heidänkin päähänsä on aikanaan jäänyt sama, mitään tarkoittamaton korvamato soimaan heitä edeltäneiltä numanisseijan hokijoilta ja niin edelleen. Kyseessä on siis sosiaalisten mekanismien kautta leviävä ilmiö, jolla ei ole mitään yhteyttä raamatun kuvaamaan kielilläpuhumiseen – paitsi tietysti se, että lahkolaiset ovat kähveltäneet keksimälleen jutulle nimen raamatusta.

  Apostolien teoissa kerrotaan 1-4 tapauksesta, jossa ihmiset saivat yliluonnollisesti kyvyn puhua oikeita kieliä, jotka olivat heti kuulijoiden ymmärrettävissä ilman tulkkausta, sille ne olivat heidän äidinkieliään. Puhe ei ollut typeriä hokemia, vaan oikeaa, asiasisältöä välittävää julistusta (apt 2:11).

  Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä (12-14) Paavali opettaa seurakuntalaisia toimimaan hyvässä järjestyksessä ja toisten rakennukseksi silloin, kun monikielisessä ympäristössä järjestetään normaaleja seurakunnan kokouksia. Tällä ei ole mitään yhteyttä Apostolien teoissa mainittuun ilmiöön – kielet ovat luonnollisen keinon opittuja, siis siten, kuin sinä olet oppinut suomen ja englannin. Kyse ei ole yliluonnollisesta ilmiöstä, toisin kuin Apostolien teoissa.

  Raamatussa on tosiaan tuollaiset kaksi erilaista ilmiötä, joista käytetään termiä kielillä puhuminen, eikä ihme, sillä ne ovat kumpikin ilmiötä, joissa puhutaan eri kielillä. Nuo kaksi sieltä löytyvät, mutta vain nuo kaksi, ei mitään numanisseijaa. Kielilläpuhuminen on siis kuin sukupuoli: niitä on kaksi.

  Jumala on määrännyt meille jokaiselle jomman kumman sukupuolen, eikä sitä voi vaihtaa, vaikka haluaisi. Jos joku muuta väittää, hän on harhainen.

  Jumala on määrännyt meidän aikaamme vain ensimmäisen korinttilaiskirjeen kuvaamaa, luonnollisin keinoin opittua kielilläpuhumista. Jos joku muuta väittää, hän on harhainen.