Rehtori Kaisa Katava valehtelee, että laki velvoittaisi kieltämään fraasin ”sukupuolia on vain kaksi” – tässä hänen perustelunsa

Minua hirvittää, että joudun selvittelemään lapseni kouluasioita julkisuudessa. Nyt joudun kuitenkin koulun aloitteesta niin tekemään. Koulu on nimittän aggressiivisella otteella valehdellut niin minulle kuin mediallekin toiminnastaan ja samanaikasesti kieltäytynyt keskustelemasta kanssani. Koulun toiminnasta on myös johtunut, että minun henkilöllisyyteni vuosi julkisuuteen, joten ehkäpä minäkin sitten rohkenen puhua asioista ja ihmisistä niiden oikeilla nimillä.

En myöskään yhtään tykkää sanoa lapseni koulun rehtoria valehtelijaksi. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja – lapsia on puolustettava!

Jos tapaus on sinulle ennestään tuttu, hyppää toiseen väliotsikkoon.

Taustatietoja

Kirjoitin jo aiemmin artikkelin, jossa avasin tilannetta enemmän. Lapseni olisi siis omasta aloitteestaan halunnut tehdä koulussa kassin, jossa on raksitettu sateenkaarilippu ja teksti ”sukupuolia on vain kaksi”. Koulu kieltäytyi neuvottelemasta asiasta ja pönkitti toimintaansa muunmuassa pyytämällä tasa-arvovaltuutetulta toimintaansa tukevan lausunnon.

Lyhyesti sanottuna siis: alakoululainen olisi halunnut puhua totta, mutta koulu aloitti hirveän paperisodan estääkseen tämän.

Julkisuuteen vuodetuista asiakirjoista käy ilmi, että koulu oli ollut ensin yhteydessä vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitiehen, joka oli ollut sitä mieltä, että tämä oppilastyö olisi ollut ilman muuta täysin hyväksyttävä. Koululle ei kuitenkaan heidän johtajansa sana kelvannut, vaan he olivat (edellä linkitettyjen asiakirjojen mukaan) olleet yhteydessä OAJ:n kahdeksan hengen lakimiestiimiin ja sen jälkeen tasa-arvovaltuutettuun kumotakseen vs. perusopetusjohtaja Talvitien kannan.

Koulun väitteet laista täyttä valetta – katso vaikka itse!

Koulu sitten lähetti minulle tasa-arvovaltuuten lausunnon, jossa perusopetusjohtajan näkemys kumottiin (aukeaa tästä) ja väitettiin lain kieltävän sanomasta, että sukupuolia on vain kaksi.

En halua sanoa, että koulun kanta on se-ja-se, koska uskon, että koulun henkilökunnasta valtaosa on järkeviä ihmisiä, jotka kyllä ymmärtävät, mitä lausunnossa sanotaan, mutta eivät ehkä uskalla haastaa rehtorin auktoriteettiä ja sanoa mielipidettään.

Sen sijaan sanon suoraan, että Mustamäen Koulun rehtorin kanta oli se, että tuosta lausunnosta muka ilmenisi, että suomen laki velvoittaa koulua estämään lauseen ”sukupuolia on vain kaksi” käytön kokonaan. Todellisuudessa lausunnossa ei viitata yhteen ainoaan lakiin, joka olisi edes tahallaan väärinymmärrettävissä tuollaiseksi kielloksi. Rehtori Kaisa Katava on kuitenkin minulle useaan otteeseen väittänyt, että nimenomaan laki vaatisi koulua toimimaan näin.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto itsessään on ihan puhdasta disinformaatiota – se alkaa siteeraamalla lakitekstejä, jotka eivät millään tavalla liity aiheeseen vaan ovat jopa tasa-arvovaltuutetun kannan vastaisia, vahvistaen että sukupuolia on kaksi. Niiden perään on pläntätty mielipiteitä ja suosituksia, jotka eivät tule tästä laista millään tapaa. Yksi hyvä esimerkki on kohdassa 3.2, jossa tasa-arvovaltuutettu viittaa omaan vanhaan tekstiinsä ja puolustelee sillä väitettä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

Minä siis väitän ihan suoraan ja naama vakavana, että sekä rehtori että tasa-arvovaltuutettu tietävät ihan hyvin, että laki ei tue heidän näkemystään millään tapaa. Minä väitän, että he valehtelevat asiasta tietoisesti edistääkseen omaa agendaansa. Jos et usko, lue itse yllä linkattu dokumentti kokonaan, tai edes alla olevia poimintoja siitä.

Poimintoja

Lausunto alkaa rajaamalla kannanoton kohteeksi nimenomaan fraasin ”sukupuolia on vain kaksi”:

Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty kannanottoa Salossa toimivan Mustamäen
koulun mahdollisuuteen kieltää syrjiväksi koettu oppilastyö. Tasa-arvovaltuutetulta
on pyydetty kannanottoa erityisesti virkkeisiin ”sukupuolia on vain kaksi” ja/tai
”sukupuolia on kaksi.”

Siteeratut lakitekstit vahvistavat heti alusta alkaen sukupuolen kahtiajaon. Lihavoinnit ovat omiani. Kohta 2.1:

Tasa-arvolain tarkoitus
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) eli tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten
ja miesten
välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa
erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin
tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1 §)

Miehet ja naiset, miehet ja naiset. Ne ovat lain säätäjällä olleet mielessä – kaksi sukupuolta!

Tuossa myös sanottiin, että tasa-arvolain tarkoituksena on ”estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä”. Mitä se on? No, esimerkiksi syrjintää sellaisessa tapauksessa, jossa mies kokee jostain syystä olevansa nainen. Okei – mitä sitten on syrjintä? Onko se sitä, että sanoo sukupuolia olevan kaksi? Annetaan seuraavan lakitekstin vastata (lausunnon kohta 2.1):

Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella.
Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan muun muassa naisten ja miesten asettamista
eri asemaan sukupuolen perusteella
. Eri asemaan asettamisella puolestaan
tarkoitetaan lähinnä erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä taikka tiettyjen
velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista selkeästi vain miehille tai
naisille.
Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan myös eri asemaan asettamista
sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tuota se syrjintä on – siis jotain konkreettista toimntaa! Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei mitenkään voi olla tulkittavissa syrjinnäksi, sillä se on ollut lain säätäjänkin toiminnan lähtökohta – onhan lain nimikin ”Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta”!

Syrjintää voisivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

-Jaskaa ei palkata rekkakuskiksi, koska hän on transu

-Pirjoa ei palkattu ompelimoon, koska hän on lesbo

-Mika saa samasta työstä isompaa palkkaa kuin Leena, koska on mies

-Valtteri saa kutosen käsityöstä, koska on kristitty

Syrjintä on siis jotain konkreettista, eri asemaan laittavaa toimintaa laittomin perustein. Edellämainittujen lisäksi lausunnon kohdassa 2.1. siteerattu lakiteksti mainitsee seksuaalisen häirinnän yhdeksi syrjinnän muodoksi.

Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei ole seksuaalista häirintää. Sellaista sen sijaan voisivat olla:

-Jari käy kurkkimassa tyttöjen pukuhuoneen oven raosta

-Pirjo puristelee pikkupoikia takapuolesta

-Raiskaus yms

Lisäksi kohdan 2.1. lakiteksti sanoo:

Esimerkiksi sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön
sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen,
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (Tasa-arvolaki 7 § 6-8 momentti)

Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei tee tuotakaan. Se ei luo vihamielistä ilmapiiriä edes sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka kokevat olevansa jotain muuta sukupuolta kuin mitä oikeasti ovat. Se on neutraali, tavallinen ja ilmiselvä fakta, vaikka jotkin sateenkaari-ihmiset olisivat kehitelleet ideologian, joka on tuon faktan kanssa ristiriidassa.

Mikä sitten voisi olla todellinen tilanne, jossa luodaan uhkaava, vihamielinen tms ilmapiiri jonkin sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin omaavaa kohtaan? Esimerkkejä:

-Jennica kerää kasaan tyttöporukan, joka uhkaa hakata kaikki pojat

-Petteri kannustaa kavereitaan tönimään homolta vaikuttavaa luokkakaveria

-Vääristyneestä sukupuoli-identiteetistä kärsivää lasta nälvitään jatkuvasti

Fraasi ”sukupuolia on vain kaksi” ei ole mitään yllämainituista. Se ei ole millään tavalla asiatonta, eikä mitenkään uhkaavaa.

Suosittelen edelleen lukemaan koko lausunnon itse. Mikään siinä mainittu laki ei tue tasa-arvovaltuutetun ja rehtori Kaisa Katavan näkemystä, vaan pelkästään vastustaa sitä. Järkevien, terveiden ja hyödyllisten lakien perään lausunnossa on sitten liitetty näiden kanssa ristiriidassa olevia lausuntoja, suosituksia ja mielipiteitä. Tasa-arvovaltuutetun omin sanoin:

Tasa-arvovaltuutetun kannanotot ovat suosituksen luontoisia, eivätkä ne sido tuomioistuinta tai muita viranomaisia.
(Kohta 2.7)

Koulussa on siis aina saanut puhua totta sukupuolten määrästä (2) ja tilanne jatkuu vastaavanlaisena – ja jokainen opettaja, rehtori, aktivisti, tai lausunnon antaja tietää tämän, mutta päättää silti sanoa muuta. Sitä sanotaan valehteluksi, ystävät hyvät.

Vanhemmat herätys

Tämä tapaus on sattunut pikkukylän laitakaupungin ränsistyvässä maalaiskoulussa. Älä siis tuudittaudu siihen, että sateenkaari-ideologia on vallannut vain isojen kaupunkien koulut, tai että tämä uhka ei koskisi sinun lastasi.

Tämä ongelma koskee ihan kaikkia. Mistä tiedät, mitä sinun koulussasi tehdään? Mistä tiedät, minkälaisia ääri-ideologioita sinun lapsellesi selkäsi takana tuputetaan?

Sinulla on oikeus kieltää opettamasta lapsellesi kristinuskon vastaisia, totuuteen perustumattomia ideologioita. Lue asiasta lisää täältä.

Trans-ideologia on tällä hetkellä yksi suurimmista lapsiimme kohdistuvista uhkista. Translaattori.fi -sivustolle on kerätty suomenkielistä materiaalia, joka auttaa taistelussa tuota ideologiaa vastaan.

Herää puolustamaan lastasi!

2 thoughts on “Rehtori Kaisa Katava valehtelee, että laki velvoittaisi kieltämään fraasin ”sukupuolia on vain kaksi” – tässä hänen perustelunsa

 1. etpä näytä jiülakisevan kommentteja kuin ktoiin pöin..Näinkö verenvoideltu kristuksesi opetti?

  Tykkää

  1. En minä ihan jokaista kiukuttelukommenttia julkaisekaan. Siis sellaisia, missä ei ole mitään sisältöä, pointtia, argumenttia tai väitettä, vaan minua vaan syytetään pahikseksi ilman mitään syytä.

   Sellaisia on tähän mennessä (15.3.2023) kertynyt blogiini tietääkseni peräti yksi kappale.

   Seuraavaksi voit klikata tätä linkkiä:
   https://www.youtube.com/@reformaatiomedia

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s