Sisarukset Seija ja Saija Numanis? – eli siis hurmoskieltä tekstimuodossa

’seranišja numanes’seija numaneš’šeija numanes ’seranašjanumanes’saija numanes’šaija numani ’seranisjenemaneš’šeija numanes’seija numaniš ’šeranisja numani’saranašja numanis’saija numani// numaniš’šaijanumanis ’seranisja numaneš’seija numanis ’seranisjanumanis’seija numanis ’saranašja numani // ’saranoijanumaniš’šaija numanis’sera (… ) ’seranišja numanis’seijanumanis ’seranišja numanis’saija numanis’saijanumaniš’šaija numane // // numaniš’šeijanumanis’seija numanis ’seranisja numanis’seijanumaniš’šeija numanis ’seranisja numanis’seija numanis’seranisja numanis’seija numani // saijanumaneš’šaija numaneš’šaija numaneš’šaija numaneš’šaijanumanis ’seranisja numanis’seija numani // seranisjanumanis’seija […]

Litteroitua shibidibuuta – kamassaide kamassaide kamassaide kamassaide

kamaš’šaide kamaš’šaide kamaš’šaide kamas’santekaš’šante kas’sante kamaš’šaide // allal’laide kamal’laidekamaš’šaide kamaš’šaide // akamas’sante kamas’santekamaš’šaide // k’allal’laide k’al’laide k’al’laide kamaš’šaidekaš’šaide kaš’šaide // kamas’sante kas’sante kas’santekamaš’šaide kaš’šaide kaš’šaide // kamas’sante kas’santekas’sante kamaš’šaide Siinäpä teille vähän hurmoskieltä Terhi Törmälehdon opinnäytetyöstä Pyhää puhetta ja salattuja sanoja. Suomenkielisten uskovien glossolalia. Hän on siis tutkimustaan varten nauhoittanut hurmoskielten synnissä elävien ihmisten tuotosta […]